ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ И СПЕСТЯВАНЕ

Тъй като консумацията на енергия на хладилната инсталация представлява до 70% от енергията, използвана в магазин за хранителни стоки, Фриготехника винаги е обръщала специално внимание на пестенето на енергия и намирането на екологични решения в дългосрочна полза за клиента и планетата. Ние го постигаме чрез предлагане във всеки проект да бъде използвано оборудване за оползотворяване на отпадната топлина. Това решение се базира на използването на „отпадната топлина“ от процеса на охлаждане , като се затопля вода за отопление и битови нужди. По този начин ние успяхме да помогнем на клиентите си да постигнат значителни спестявания.

За нас е стандарт да поддържаме ангажимента си за използване в дейността ни само най-добрите практики във всички аспекти, свързани с околната среда, като се грижим за пестене на енергия, безопасност, здраве и се фокусираме върху подобряването на предлаганите технически решения, така че да достигнат максимална степен на ефективност, оставайки приятелски настроен към околната среда.

Опазване на околната среда

Тъй като искаме да опазим околната среда и да спазваме всички европейски регламенти, свързани с това, разработихме и внедрихме програма за предотвратяване и намаляване на количеството генерирани отпадъци от дейността на нашата компания. От разделното сметосъбиране, до договори с европейски лицензирани компании за унищожаване на вредни отпадъци.

Като част от ВИНЧИ Груп ниe сме в класацията за най-добрите 10 компании, фокусирани да свършат своята работа, мислейки за по-добро бъдеще на планетата.

Научете повече

Хладилни решения за търговски обекти

Индустриално хладилно оборудване

Хладилен сервиз