ХЛАДИЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Опитът и дълбокото разбиране на предизвикателствата в търговията на дребно, издигнаха Фриготехника в ролята на предпочитан партньор за всички големи търговски вериги в страната.

От години Фриготехника е традиционен партньор на големите търговски вериги, опериращи в България, както и в целия регион – чрез компанията-майка Фриготехника Румъния. Избрана заради способността си да доставя комплексни хладилни решения, своя опит и разбиране на предизвикателствата в търговията на дребно. Фриготехника ръководи многобройни проекти на принципа „от край до край“ – от консултация във фазата на проектиране до крайната фаза на проектите, предоставяйки на клиента си дори последно поколение системи за отдалечено наблюдение и контрол на системите/мониторинг.

Амбицията на нашата компания е да се превърне в надежден доставчик не само в България, но и извън границите на страната. Работим да превърнем това в реалност, а успехът ще се дължи на нашия екип от експерти, които градят бизнеса. Повечето от нашите колеги, които работеха упорито, за да направят това възможно, продължават да работят във Фриготехника, пренасяйки тенденцията за иновации, която е заложена в компанията от самото начало.

Ние предлагаме:

Комплексни решения за CO2 и всички други видове хладилни агенти

Хоризонтални, вертикални и комбинирани и островни витрини; 

Складове и хладилни камери

Екологични и енергийно ефективни решения

Активен мониторинг

Вентилационни и климатизационни решения

Довериха ни се:

Научете повече

Зелена енергия и спестяване

Индустриално хладилно оборудване

Хладилен сервиз