Безопасност и здраве

Сигурността и безопасността на работното място е важен компонент в нашата компания.

Нашата цел е НУЛА ЗЛОПОЛУКИ!; Важно нещо, което нашите колеги разбират и уважават. Насърчаваме всички наши служители да наблюдават, предупреждават и оценяват съществуващите рискове в хода на дейността и да имат смелостта да решат какви защитни мерки трябва да бъдат предприети, за да не се излагат на рискове.

Без изключения! – по-добре да спрем работа и запазим здравето и живота на хората, отколкото да рискуваме, за да спазим график на изграждане.

За постигането на тази цел е абсолютно необходимо да работим заедно и в този смисъл ние насърчаваме нашите служители да наблюдават, предупреждават и оценяват съществуващите рискове в хода на дейността и да имат смелостта да решават какви защитни мерки трябва да бъдат взети, дори това да се отрази на бързината, с която работим.

ГОДИШНО СЪБИТИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТА

Ежегодно ФРИГОТЕХНИКА организира „Седмица на безопасността“, по време на която в продължение на една седмица се срещаме и обсъждаме теми от общ интерес, прилагайки философията на Групата Винчи във всички аспекти на нашия бизнес.

Научете повече

Мисия. Ценности

Сертификати и награди