Мисия / Ценности / Цели

Нашата мисия е свързана с предизвикателството на бързо развиващият се съвременен свят. Това, което провокира екипа ни е не само да подобрим качеството на живот на хората, но и в същата степен да опазим околната среда, в която живеем. Ние разработваме стабилни комплексни концепции и използваме продукти, отговарящи на най-високите стандарти за качество. По този начин носим допълнителни предимства за клиентите си, адаптирани сме към изискванията на пазара, предлагайки им множество решения.

Нашите ценности

Най-голямата ценност на Фриготехника ЕООД е нашият екип. Ние вярваме в почтеността, професионализма и отговорността, но най-вече вярваме в хората. Знаем, че в основата на успеха е комуникацията, коректността и спазването на поетите ангажименти както към нас, така и към нашите клиенти.

Нашите цели

Целите ни отговарят на нашите амбиции. Искаме да бъдем истински лидер в тази индустрия, водещ партньор за всеки в областта. Нашият най-важен ресурс остават хората и желанието ни да бъдем ефективни и иновативни.

Научете повече

Безопасност и здраве

Сертификати и награди