Сервизен техник

ЗАЕТОСТ

ЦЕЛОДНЕВНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Sofia

Компанията е специализирана в доставката на решения и услуги за търговски и промишлени хладилни инсталации като предлага:
– Проектиране
– Доставка и монтаж
– Сервиз
Наши клиенти са едни от най-големите международни търговски вериги представени в страната.

Във връзка с разширяване на своята дейност, фирма Фриготехника ЕООД търси да назначи сервизни техници на професионална хладилна и климатична техника.

За изпълнение на следните дейности:
– Диагностициране и сервизиране на професионално хладилно и климатично оборудване по обекти обслужвани от фирмата
– Спазване на утвърдените от компанията сервизни процедури

Нашите изисквания:
– Завършено средно техническо образование
– Професионален опит в областта на хладилната и климатична техника се счита за предимство
– Стриктно водене и отчитане на извършената сервизна дейност
– Спазване на вътрешнофирмените стандарти и изисквания
– Спазване изискванията на фирмата по ЗБУТ
– Свидетелство за управление на МПС

За предимство ще се счита:
– Документ за правоспособност (сертификат) за работа с флуоросъдържащи парникови газове – I-ва категория
– Квалификационна група по електробезопасност
– Свидетелство за правоспособност по заваряване

Ние предлагаме:
– Постоянен трудов договор
– Служебен автомобил, оборудван с необходимите инструменти
– Служебен телефон
– Работно облекло и лични предпазни средства
– Много добро заплащане
– Допълнително здравно осигуряване – пакет „лукс“
– Ваучери за храна на стойност 200лв.
– Възможност за професионално развитие

Всички кандидатури и предоставените лични данни ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност и съгласно разпоредбите по ЗЗЛД.
Всеки кандидат с изпращането на кандидатурата си потвърждава, че е уведомен и предоставя съгласието си за обработване на личните му данни за целите на подбора.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Станете част от нашия екип

Започнете да пишете, за да откриете това, което търсите.